Psykolog Geir Hildal

Jeg er psykolog med utdannelse fra universitetet i Bergen. Jeg har vært spesialistpsykolog i klinisk psykologi siden 1992, og har bred klinisk erfaring gjennom praksis med både barn, ungdom og voksne.

Jeg har praksis både fra MST, multisystemisk terapi, som er et foreldretreningsprogram for familier med ungdom med utfordrende adferd, og også arbeid med COS, Circle of security, som er et foreldretreningsprogram for barn med tiknytningsutfordringer.Jeg har også erfaring fra arbeid i Bufetat og kommunalt barnevern, samt arbeid som sakkyndig både i barnevernsaker og barnefordelingssaker.

I min praksis benytter jeg en behandlingsform som er basert på kognitiv terapi, men også andre behandlingsformer brukes tilpasset den enkelte klient, f.eks hypnose og adferdsterapi. Jeg har også tatt etterutdanning innen EMDR som er en behandlingsmetode spesielt rettet mot traumebehandling, se egen side.

Jeg har driftsavtale med Helse sør-øst, dette innebærer en timepris på for tiden kr 345.- Dette er en egenandel som gjelder til man når egenandelstaket.

 

Henvisning er nødvendig, og ventetiden er nå på ca. 1 år