Psykologfellesskapet Lilleeng Helsepark

Psykologfellesskapet på Lilleeng Helsepark startet opp januar 2017, og er et privat felleskap med psykologer.

Vi holder til i flotte og fargerike lokaler i Lilleeng Helsepark. Våre psykologer er medlemmer i Norsk psykologforening, og har norsk autorisasjon. Autorisasjon som helsepersonell betyr at vi er underlagt helsepersonelloven som innebærer et juridisk og etisk ansvar for oss som psykologer, og gir deg som klient og pasient trygghet.Vi har taushetsplikt, hvilket betyr at all informasjon er konfidensielt. Taushetsplikten kan kun brytes hvis vi får informasjon som innebærer at det er fare for tap av liv, enten for deg eller andre.

Fokus på evidensbasert terapi

Våre psykologer utreder og behandler psykisk helse. Våre spesialfelt er traumebehandling, stress, angst, depresjon, relasjoner og fobier. Tre av våre psykologer, Geir, Lillian og Ivar har videreutdanning i traumebehandling og EMDR/lysbehandling, mens Håkon er under utdanning i EMDR. Thomas er videreutdannet i mentaliseringsbasert terapi. Lillian er også utdannet organisasjonspsykolog, har en master i organisasjon og ledelse, og samarbeider tett med Ringvoll bedriftshelsetjeneste på Lilleeng Helsepark. Vi har også samarbeid med fastlegene og tannlegene på Lilleng Helsepark.

Vi holder ulike kurs, og blir engasjerte som eksterne veiledere i små og store organisasjoner. Våre psykologer er stadig på kurs, og er opptatte av å holde seg oppdaterte innen ny forskning og dokumenterte behandlingsmetoder.

Uten henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege, og vi tilbyr timer både på dag, ettermiddag og kveldstid. Vi har litt ulik ventetid hos psykologene våre, men du får stort sett time i løpet av kort tid.

For deg som har henvisning fra fastlege – To av våre spesialister har avtale med det offentlige og tar i mot henvisninger. De har imidlertid ca. 1 års ventetid.